Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Verordening regelt de rechtmatige en zorgvuldig omgang met persoonsgegevens. In het Privacy Reglement omschrijven wij hoe bestuur en vereniging met persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij getroffen hebben om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden, conform de eisen van de AVG. Het Privacy Reglement heeft een bijlage, het Verwerkingsregister. Daarin is snel en eenvoudig terug te vinden met welk doel welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe lang deze bewaard worden en wie deze persoonsgegevens eventueel ontvangt.

AVG Privacy Regelement

AVG Verwerkingsregister

Article written by Sander Wolbert