Verplaatsen of niet-doorgaan

Verplaatsen van wedstrijden

Een wedstrijd mag verplaatst worden als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De tegenstander akkoord gaat
  • Het volledige ingevulde wedstrijdwijzigingsformulier door secretariaat wedstrijdsecretariaat, minimaal 3 weken voor de oorspronkelijke datum is gestuurd naar desbetreffende competitieleider
  • Het een wedstrijd betreft in de 1e klasse en hoger ook de scheidsrechteraanwijzer in kennis is gesteld
  • De wedstrijd voor de oorspronkelijke datum wordt gespeeld (verplicht).

Indien de wedstrijd zonder tijdige kennisgeving aan de competitieleider wordt verzet, treedt artikelnr. 3.7.2.2 in werking. Dit houdt in dat het thuisspelende team een boete van € 45,00 en 5 punten in mindering krijgt.

Plotseling niet doorgaan van wedstrijd

Handel als volgt als men van mening is dat men een wedstrijd niet kan spelen, om welke reden dan ook:

Er dient altijd eerst contact te worden opgenomen met de competitieleider:

Kira Schorn
Telefoon: 0570 – 638 440
E-mailadres: competitie.oost@nevobo.nl

Adres:
Nevobo Regio Oost
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer

  • Men legt het probleem aan hem/haar voor.
  • Zij neemt dan de beslissing wat er gaat, dan wel, moet gebeuren.
  • Zij zal u ook meedelen wat u verder moet doen.