Vertrouwens Contact Persoon

De Vertrouwens Contact persoon (VCP) binnen onze vereniging is:

Anne Marie Wanink
Haarstraat 39
7596 LM ROSSUM OV

Telefoon: (0541) – 662771

Taken van een VCP zijn eerste opvang, doorverwijzing en het bestuur adviseren over beleid ten aanzien van (seksuele) intimidatie.
Het aanstellen van een VCP is een essentiële maatregel om de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.
En wanneer zich ongewenst gedrag voor doet, is het van belang om de veiligheid van de sportomgeving zo snel mogelijk te herstellen.