Aanmeldingsformulier

Vul onderstaand formulier in om je digitaal aan te melden:

* = Verplicht invullen

MiniJeugdNevobo SeniorenNevobo RecreatieDevoko RecreatieTrimcompetitie Tubbergen Recreatie

KwartaalJaar


Elk spelend lid betaald per jaar € 15,00 voor het wedstrijdtenue (shirt en broekje). Dit bedrag wordt in oktober van elk jaar geïncasseerd.


Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van volleybalvereniging Rosstars en machtigt deze vereniging - tot wederopzegging - tot automatische incasso van de verschuldigde contributie in de hierboven genoemde termijnen, alsmede automatische incasso van de kosten voor het wedstrijdtenue en de spelerspas (indien van toepassing).

Tevens geeft ondertekende volleybalvereniging Rosstars - in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) - toestemming om:
- Naam, telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken om te informeren over de trainingen, het wedstrijdschema, zaalwachtschema en aanverwante zaken.
- Naam, telefoonnummer en e-mailadres via het informatieboekje en de mail beschikbaar te stellen aan andere leden, om ondergetekende te kunnen benaderen.
- Ondergetekende te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
- (Team)foto's en/of filmpjes van ondergetekende te publiceren op de website, facebookpagina en/of app en in sportzaal De Rossweide.

Let op: het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende kalenderjaar. Afmelden voor het volgende seizoen kan tot uiterlijk 1 juli. Bij afmelding na deze datum worden de contributie voor het eerstvolgende kwartaal en de eventuele kosten van de spelerspas wel berekend. De afmelding moet per mail worden gemeld bij Marloes Hartman.