Informatie nieuwe leden

Je hebt je aangemeld om te gaan volleyballen in Rossum, en wel bij Rosstars. Op deze pagina vertellen we het een en ander vertellen over Rosstars en alle zaken die voor jou en je ouders/verzorgers van belang zijn. Volleybal is een redelijk technische sport en daarom kun je je aanmelden vanaf groep 3.

Over Rosstars
Volleybalvereniging Rosstars is opgericht op 5 april 1983 te Rossum. Als clubkleuren werd gekozen voor blauw met wit. De thuiswedstrijden worden op vrijdag of op zaterdag gespeeld in Rossum of Weerselo. Volleybalvereniging Rosstars is de enige volleybalclub in Rossum. In de directe omgeving van het dorp heeft het een natuurlijke aantrekkingskracht. De vereniging staat open voor een ieder die wil gaan volleyballen. De relatie tot andere verenigingen is goed, al blijft er natuurlijk de eeuwige ‘gezonde rivaliteit’ met voetbalvereniging RSC Rossum met betrekking tot de aanwas van jeugdleden.
Binnen de gemeente Dinkelland wordt Rosstars als een volwassen sportvereniging gezien en ook als zodanig benaderd.

Rosstars wil een vriendelijke, gezellige sportvereniging zijn met een zo breed mogelijk aanbod om te volleyballen. Het biedt een gezonde mix tussen prestatie en recreatie.
De doelstelling op dit moment:

  • In het jeugdvolleybal prestaties leveren naar de mogelijkheden, maar nooit ten koste van het volleybalplezier van het individu.
  • Heren 1 speelt 1e klasse.
  • Dames 1 speelt promotieklasse.

Rosstars gaat uit van de algemeen geldende fatsoensnormen. Er moet altijd respect getoond worden voor tegenstanders, scheidsrechters, medespelers/medespeelsters en begeleiding. Discriminatie is in geen enkele vorm toelaatbaar. Het taalgebruik en de algemene presentatie verdienen de nodige aandacht.

Indeling van de jeugd
De jeugd wordt ingedeeld in jeugd en mini’s.
A-jeugd: per 30 september van bondsjaar 16 of 17 jaar
B-jeugd: per 30 september van bondsjaar 14 of 15 jaar
C-jeugd: per 30 september van bondsjaar 12 of 13 jaar
Jeugd die nog op de basisschool zit valt onder de mini’s. Bij Rosstars gebeurt de indeling aan de hand van het niveau welke de mini beheerst. Niveau van laag naar hoog [1-6]. Bij Rosstars spelen op dit moment alle niveaus.

Contributie
Nadat je in mei-juni de eerste kennismakingstrainingen hebt gehad begint in augustus, een week nadat de scholen zijn begonnen, de eerste training. Zo snel je te kennen hebt gegeven dat je wilt volleyballen ontvang je van ons een aanmeldingsformulier met machtiging voor het betalen van de contributie. Het kan ook zijn dat je dit formulier al eerder thuis ontvangt.
De contributie wordt per kwartaal via een automatische incasso door onze penningmeester afgeschreven.

Afmelden lidmaatschap
Afmelden kan per mail bij Marloes Hartman; marloes_hartman@hotmail.com of ledenadministratie@rosstars.nl.
Let op! Afmelden kan in principe per kwartaal. De Nevobobijdrage moet echter wel over het hele seizoen worden betaald.

Trainingen en wedstrijden
Alle jeugdteams trainen 1-2x per week. De mini’s trainen allemaal 1x per week.
De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld: ‘s morgens de mini’s en ’s middags de jeugd.

Wat verwachten we van de ouders ?
De vereniging probeert elk team van een trainer en een coach te voorzien. Echter, helaas is het niet altijd mogelijk om voor ieder team een coach te regelen, vanwege het feit dat bijna alle leden zelf ook nog competitieverplichtingen hebben (spelen, fluiten, zaalwacht etc.). Met name voor de mini’s is de steun van de ouders zeer gewenst, ook zij willen graag aangespoord en gecoacht worden. Vaak is diegene die een wedstrijd rijdt ook tevens de coach. Ouders en trainer regelen dit onderling.
Heeft U belangstelling een jeugd- of miniteam te begeleiden/coachen, bel dan even met één van de leden van het jeugdbestuur. Als U het met twee ouders doet hoeft U dit maar maximaal 11 x te doen! Indien voor de thuiswedstrijden een ‘eigen’ coach aanwezig is en u alleen de uitwedstrijden coacht is het dan zelfs maar 5 of 6 keer gedurende het seizoen. Voor de mini´s is dit zelfs nog minder. U wordt uiteraard goed “voorgelicht”.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van onderstaande personen.

Astrid Donderwinkel (mini’s)
Bas Oude Alink (jeugd)
Mail: bestuur@rosstars.nl